deiseil leis an oithigh

Tha mi deiseil. Bha an deuchainn mu dheireadh agam Diciadann an dèidh 6 bliadhna aig an oilthigh. Bha am bliadhna a chaidh uabhasach cruadh agus cha do rinn mi ach ionnsachadh. Agus tha mi deiseil is saor a-nis. Tha "Staatsexamen" agam agus chan fheum mi dhol air ais don oilthigh a chaoidh.
Thoisich mi Beurla is spòrs ionnsachadh as t-fhoghar 1999. Bha mi ann an Alba bho 2001 gu 2002 agus rinn mi 3 semesters an uairsin. An dèidh sin thoisich mi obair airson nan deuchainnean mu dheiradh agus dissertation. Rinn mi deuchainnean ann an spòrs agus pedagogy anns an earrach am bliadhna agus Beurla as t-fhoghar. Mar sin tha mi toilichte gu bheil a h-uile rud crìochnaichte a-nis.
Cha dèan mi dad sam bith a-nis. Choinnich mi ri caraidean an-dè airson cèilidh agus chaidh sinn dhan taigh-dhealbh. Bha mi airson "Wallace & Gromit" fhaicinn airson cuid seachdainnean ach cha robh ùine agam idir. Agus a-nis 's urrainn dhomh a h-uile rud a leughadh a bha mi ag iarraidh seach leabhraichean foghluim an oilthighe. Thèid mi a Mhallorca comhla ri ban-charaid bhon oilthigh Didomhnaich agus air saor làithean anns an Eilbheis anns an Dubhlachd. Tha mi cho toilichte. Chan fheum mi ionnsachadh a-nis, 's urrainn dhomh dèanamh na thogras mi :-)

4 Comments:

Blogger Cadalach said...

'S ann glé mhath a tha am film ùr le Wallace 's Gromit. Chunnaic mi seachdain no dhà air ais e. :-)

10:05 pm  
Blogger Slèite said...

A Chadalaich, chuala mi gu bheil fios agad ciamar a nì mi blog Gàidhlig le faclan Gàidhlig airsin a h-uile rud mar "Diardaoin, 17 Samhainn is mar sin air adhart agus "freagairtean"... An innis thu sin dhomh?

2:09 am  
Blogger Cadalach said...

Tha fios agam gu dearbh. Ma chuireas tu post-d thugam (tha an seòladh air a' bhlog agam), nì sinn an gnothach. :-)

6:19 pm  
Blogger mona said...

janni, a bhan-charaid, seall air a' bhlog agam, tha fios agad ciamar a nì mi sin a-nis cuideachd! nach bu toigh leat na dathan atharrachadh cuideachd? cuidichidh mi thu, agus tha am mìneachadh a sgrìobh cadalach feumail gu dearbh!
mona

1:24 pm  

Post a Comment

<< Home